Up

Logo Bezpečný Šumperk z.s.

Význam a ideové myšlenky loga Bezpečný Šumperk z.s.

 

 • název spolku Bezpečný Šumperk z.s.
 • propagace a podpora zdravého, bezpečného a tolerantního života spoluobčanů, prováděné se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality, zejména u dětí, mládeže a seniorů
 • prevence, dobrovolnost, bezpečí, pomoc
 • výchozí tvar kruh jako symbol pro bezpečí, ochranu, opakování a koloběh života
 • složeno ze tří pruhů; barevně odlišených, proti sobě prolínající se - vzájemné propojení
 • spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému
 • barvy symbolizují spolupráci základních složek integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor, Policie a Zdravotnické záchranné služby) jako nositele prevence, bezpečnosti a pomoci
 • pruhy vychází ze slova BEZPEČNÝ a sbíhají se do jednoho bodu (spolupráce, spojení při řešení situací, společná komunikace); dále pruhy pokračují pod slovo ŠUMPERK, kde se opět rozbíhají na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému (každá složka plní svůj úkol)
 • v barvách složek integrovaného záchranného systému
 • zastřešení nad textem navazuje na původní logo (zachování již zavedeného grafického prvku: domov – pocit bezpečí)
 • základní použití v kulaté barevné verzi
 • další varianty k přizpůsobení dle použití (malé, kulaté, podélné, odlehčené)
 • logo upravené pro použití ražby na kov (stupně šedi; černá – nejvyšší vrstva, bílá – základní vrstva)
Logo Bezpečný Šumperk z.s. - kulaté 3D
Logo Bezpečný Šumperk z.s. - kulaté
Logo Bezpečný Šumperk z.s. - kulaté 3D - modrá
Logo Bezpečný Šumperk z.s. - kulaté s telefonními čísly
Logo Bezpečný Šumperk z.s. - obdélník
Logo - obdélník s telefonními čísly
Logo Bezpečný Šumperk z.s.- kulaté černobílé malé
Logo Bezpečný Šumperk z.s. - v křivkách
 
 
Powered by Phoca Download