Ochranné prostředky pro IZS

Nástup epidemie coronaviru byl nezvykle rychlý. Pořízení dostatečného počtu ochranných prostředků bylo zásadní. POMOHLI JSME !

Ihned při zavádění nezvykle rychlých opatření byl nedostatek ochranných prostředků. Jejich okmažitá dostupnost byla skoro nemožná. Kdo rychle dával – hodně dával.

Proto jsme se rozhodli již 20. března 2020 pořídit v rámci možností našeho spolku alespoň nějaké ochranné prostředky.

V rámci spolupráce, kontaktů a dobrých vztahů se nám podařili sehnat roušky a ochranné brýle. Tyto jsme předali příslušníkům Hasičského záchranného sboru OLK územního odboru Šumperk, příslušníkům Policie ČR územního odboru Šumperk a strážníkům Městské policie Šumperk.

Tímto bychom také rádi poděkovali všem, kteří nám zejména díky poskytnutí finančních darů, umožnili rychlý nákup a předání chybějících ochranných prostředků.