Podpora v první linii

Spolupracujeme zejména se složkami IZS. Víme, jaké to je, jít za hranice vlastních možností.

"Profesionální hasičky" z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Územního odboru Šumperk a další dobrovolníci chtěli podpořit některé z těch, kteří bojovali v první linii při zvládání pandemie „COVID-19“.

Ve svém volnu napekli několik druhů "sladkého povzbuzení" pro práci v těchto náročných dnech. Všechny druhy sladkostí byly rozděleny a nabaleny do přepravek, které byly předány k další distribuci v rámci svých organizací s působností na okrese Šumperk.

Sladký pozdrav byl během několika týdnů předán také policistům Policie ČR, záchranářům Zdravotnické záchranné služby OLK, zdravotnickému i ostatním z personálu Nemocnice Šumperk a.s., pracovníkům České pošty s.p. a firmám zabývajícím se úklidovým hospodářstvím.

Tímto bychom také chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli v této dobrovolné a nezištné aktivitě na podporu alespoň některým z první linie.